mandag 7. mars 2016

Multippel Sklerose, MS! Har kostholdet noe å si? Er et næringsfattig kosthold årsaken? Kan et næringsrikt kosthold helbrede MS?

En slektning av en bekjent har nylig fått påvist MS. Litt forsiktig nevner jeg at Multippel Sklerose ofte har en sammenheng med kostholdet, og tilbyr meg samtidig å samle sammen PirkePetters informasjon fra ulike kommentarfelt. Jeg legger den samme informasjonen som jeg ga videre også ut på bloggen, i tilfelle andre er interesserte i sammenhengen mellom kosthold og MS. Rå eggeplommer fra glade høner innholder mange av faktorene som er dokumentert å helbrede og/eller lindre MS.

PirkePetter skriver følgende i en kommentar:
"Opp gjenom åra har jeg hjulpet mange mennesker med bl.a kronisk tretthet/ME, fibromyalgi, MS, ALS, og andre svært usosiale kjemiske ubalanser, psykiske og mentale helseproblemer inkludert, og ut fra de tilbakemeldinger jeg har fått har jeg en suksessrate på 100%. De eneste jeg ikke har kunnet hjelpe er dem som av forskjellige grunner har gitt opp å hjelpe seg selv." Sitat: PirkePetter. 5. desember 2012 kl. 00:46.  


Dette blogginnlegget inneholder kommentarer skrevet av PirkePetter relatert til MS. Alle avsnittene under er linket tilbake til sin opprinnelse, og der finner man også sammenhengen hvor PirkePetter har gitt informasjonen.
Årsaker til MS:
"Næringsmangler dokumentert som årsaker til MS er mangel på/for lave nivåer av protein, mettet fett, kolesterol, vitamin A, B1, B3, B6, B12, lipoesyre og orotinsyre/B13, D, E, K2, og mineralene jod, magnesium, natrium/hyponatremi, selen og sink. Dette betyr nødvendigvis ikke at man mangler alle disse på en gang, og heller ikke at de mangler i kosten da mennesker med MS svært ofte har mage-tarmproblemer som reduserer næringsopptaket. De samme mage-tarmproblemene forårsaker forhøyede nivåer av neurotransmitteren serotonin, som er en medvirkende årsak til degenerasjon i myelinkjedene (for mye serotonin er betennelsesfremmende). " Sitat: PirkePetter, 06.03.2013 kl. 16:17."Nok en faktor i redusert proteinopptak og utnyttelse er at de fleste med MS har forhøyede nivåer av kortisol, som forstyrrer proteinstoffskiftet. Både forhøyede nivåer av østrogen og serotinin forårsaker forhøyet kortisolnivå. En av de aller beste ?midlene? mot for mye serotonin er aminosyren glycin i kraft og gelatin. Kort sagt fordi glycin motvirker serotoninets negative virkninger i kroppen, og også hjelper ved mage-tarmproblemer som kan være årsak til forhøyet serotoninaktivitet." Sitat: PirkePetter, 06.03.2013 kl. 16:17.
"Dokumenterte hoved og delårsaker til de symptomer som legene kaller MS er planteoljer, vegetarkost, hyppig konsum av svinekjøtt, kopperforgiftning, bly, aluminium, kvikksølv, vaksiner, sprøytegifter, gluten/kasein, MSG, aspartam, acetaldehyd (sluttprodukt fra alkoholgjæring, i tobakk, eksos, eller produsert av candidasopp), histaminreaksjoner, østrogenovervekt, prolaktinovervekt, kortisolovervekt, serotoninovervekt, forstyrret aktivitet av hormonet antidiuretisk hormon (SIADH - syndrome of inappropriate ADH secretion), hypoglykemi, hypotyreose, cøliaki, redusert næringsopptak og mangel på en eller flere av de ovennevnte næringsstoffer." Sitat: PirkePetter, 06.03.2013 kl. 16:17."De hyppigst dokumenterte næringsmanglene er vitamin B12, D og/eller magnesium. Magnesium i seg selv er årsak, men kan også være indirekte årsak da magnesium er nødvendig for at vitamin B12 skal omdannes til koenzymformen i kroppen, og for at vitamin D fra maten skal omdannes til hormonformen som virker i kroppen." Sitat: PirkePetter, 06.03.2013 kl. 16:17."Fiber er en av flere faktorer i korn som enten øker forbruket av eller som reduserer/blokkerer opptaket av vitamin D, hvis mangel er en av flere årsaker til MS. Andre faktorer er gluten, fytinsyre og hveteagglutinin, samt stivelse. Fiber og såpestoffer i korn påvirker også kolesterol-gjenopptaket i tarmen samt kolesterolproduksjonen negativt, og kolesterol er helt nødvendig for vitamin D's produksjon og funksjon i kroppen. Samt for dannelse av vitamin D fra kolesterol i huden ved soling." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43."Mangel på vitaminene A og K2, samt magnesium reduserer opptak og/eller utnyttelse av vitamin D." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.


 

"Planteoljer (også enumettet fett)(og svinekjøtt pga av det høye innholdet av flerumettet fett), transfett, fettblokkere, mye fosfor/fosfat, samt mangel på vitamin B6, B12, A, D, E, og magnesium, selen og jod er andre årsaker." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.

 
"Gris er antakelig det minst sunneste kjøttet man kan spise pga det høye inneholdet av flerumettet fett, og som i følge forskning bl.a forårsaker skrumplever, fettlever, leverkreft, forandringer i blodets kjemiske tilstand som kan minne om blodkreft, samt MS. Gris går imidlertid fint sammen med mettet fett av noe slag, da mettet fett både beskytter det flerumettede fettet fra å peroksidere eller slå ut fordøyelsesenzymer, og også reverserer samtlige ovennevnte tilstander forårsaket av plantefett." Sitat: PirkePetter, 08.12.2012 kl. 00:22 
 

 


Langtidskokt Kraft - Næringsgivende, Forebyggende og Helbredende!
"Nedsatt magesyreproduksjon, leverfunksjon eller bukspyttkjertelfunksjon, samt betennelser i tarmen som forhindrer næringsopptak er også dokumenterte årsaker, men da delårsaker i og med at selv om de ovennevnte dysfunksjonene saboterer næringsopptak og utnyttelse så er det årsaken til disse organenes dysfunksjon som er den egentlige, underliggende årsaken. Mer proteiner og mettet fett, især mellomkjedet fett og den kortkjedede fettsyren smørsyre er faktorer som bedrer de ovennevnte dysfunksjonene, og det samme er et mer næringsrikt kosthold enn det standard vestlig kosthold kan gi. Kraft og især gelatin, for aminosyren glycin, som regulerer blant mye annet betennelsesreaksjoner i kroppen er en veldig god ide." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.


"Glycin reverserer skader forårsaket av betennelsesreaksjoner satt i gang av for høye serotoninnivåer i både hjernen og nervesystemet, inkludert nervesystemet i tarmen, og blokkerer også serotonin i å gjøre mer skade. For høye serotoninivåer er nok en dokumentert årsak til MS. Alle faktorer som skaper betennelse i tarmen, så som gluten, kasein, kornfiber, antinæringsstoffer i korn, frø, nøtter og belgfrukter, næringsmangel, forstyrret tarmflora, feil ph i tarmen, planteoljer, m.m fremmer abnorm serotoninaktivitet i tarmen, og det samme gjør glutamat i MSG, samt aspartinsyre og fenylalanin i aspartam." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.


 
"For høye østrogennivåer i forhold til progesteron og testosteronnivåer er flere årsaker, slik at et protein og fettdominert kosthold, som stimulerer progesteron og testosteronproduksjon, samt reduserer hormonelle ubalanser (bl.a insulin, kortisol og prolaktin) som fremmer østrogenaktivitet, et en god ting." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.

 


"Kvikksølv, bly, aluminium, vaksiner, sprøytegifter, samt substansen acetaldehyd fra bl.a sukkergjæring i tarmen, candidaovervekt og/eller hyppig alkoholkonsum er andre årsaker. Disse årsakene er imidlertid delårsaker, da de forårsaker de forskjellige betennelses og degenerasjonsvirkningene i kroppen gjennom å blokkere enzymer og binde eller mangedoble forbruket av næringsstoffer. Slik at selv i de tilfeller hvor MS har sin utløsende årsak i en av de ovennevnte faktorene, så vil økt næringsinntak så vel som opptak hjelpe gjennom å reversere skader og degenerasjon, samt bygge nye næringsnivåer." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43."Sondemat har jeg ingen kunnskaper om annet enn at det er helseskadelig gørr. Matemnene du oppgir som ingredienser i sondemat er en garanti for mage-tarmproblemer, redusert næringsopptak og utnyttelse, lever og bukspyttkjertelproblemer, nyreproblemer, hormonelle problemer, stoffskifteproblemer/hypotyreose, kreftutvikling, og også en garanti for forverring av ME og enhver form for degenerasjonslidelse, så som diabetes, MS, ALS, dystrofier, fibromyalgi, m.m" Sitat: PirkePetter, 7. desember 2012 kl. 01:13"Angående B12 mangel så snakker vi ikke bare om hypotyreose, fedme eller kronisk tretthet/ME, men også det meste som finnes av såkalte "autoimmune" sykdommer, samt MS, ALS, og alle former for degenerasjon i nervesystemet...." Sitat: PirkePetter, 05.12.2012 kl. 17:16.


"...så er mangel på B12 og/eller magnesium også en av flere årsaker til multippel sklerose og amyotrofisk lateral sklerose, da disse næringsstoffene er ansvarlige for å danne nye nerveceller så vel som myelinkjeder rundt nervene. Nervebetennelsen og degenerasjonen er en variasjon av den samme neuropatien som man påstår skyldes både høyt og lavt blodsukker, så vel som for høye insulinnivåer." Sitat: PirkePetter, 18. februar 2015 kl. 20:18.  


"...Enhver som betviler dette bor se nærmere på alle de ekstremt alvorlige reaksjonene mangel på vitamin B12, som kun finnes i animalske matemner gir. Mangel på bare dette ene vitaminet gir, alene, eller i kombinasjon med andre næringsstoffer, en lang rekke såkalte autoimmune sykdommer, diabetes 1 og 2, MS, ALS, ME/kronisk tretthet, fibromyalgi, degenerasjon (neuropati) i nervesystemet og hjernen/hjernen krymper, autisme, ADHD, epilepsi, parkinson, alzheimers/demens, depresjon, suicidalitet, aggresjon, dysleksi, blindhet, døvhet, tap av tarm og blærekontroll, tap av muskelkontroll/ataksi, muskeldystrofi, tap av sanser som lukt, smak, berøring, (syn og hørsel), en rekke tarmlidelser, nedsatt magesyreproduksjon/redusert næringsopptak, hjertelidelser, hyper og hypotyreose, nedsatt binyrefunksjon/Addisons, flere former for anemi, de fleste typer kreft, m.m. Alle disse tilsynelatende egne tilstandene, såkalte "diagnoser," er mao mangelsymptomer på B12, hvilket betyr at for legemiddelindustrien så vel som for leger og psykiatere så er B12 mangel en gigantisk intektskilde." Sitat: PirkePetter, 11. desember 2012 kl. 07:09. "...så fremmer høy aktivitet av aldosteron det meste du kan tenke deg av små og store helseproblemer, deriblant slike som gis merkelapper som hypotyreose, ME, MS, lupus, såkalt autoimmune sykdommer, m.m. Salt er en viktig del av å kontrollere aldosteron så vel som de andre hormonene som inngår i RAAS, men det er viktig å spise næringsrikt slik at kroppen også får de næringsstoffer som balanserer økt inntak av natrium..." Sitat: PirkePetter, 8. juli 2013 kl. 19:59.  


"Salt holder aldosteron og RAAS i sjakk, slik at du ikke opplever alle de negative helsekonsekvensene disse medfører, og som inkluderer det meste av det man kaller autoimmune sykdommer, samt ME/kronisk tretthetssyndrom, mentale og følelsesmessige problemer, m.m. Forstyrret aktivitet av hormonet antidiuretisk hormon/vasopression forårsaker også en hel del symptomer, deriblant en form for MS." Sitat: PirkePetter, 2. september 2013 kl. 18:09
Bildet er lånt fra Eiden`s Hage: 

Torskemelke, en næringsrik delikatesse.
Faktorer som er dokumentert å helbrede og/eller lindre MS er følgende:

"Vitaminene A, D, E, K2 (mye i eggeplomme, lever og annen innmat, samt fet fisk og sjømat, fiskerogn og melke) B1, B3, B6, B12, B13/orotinsyre og lipoesyre (mye i eggeplommer og lever), mineralene kalsium (for mye forårsaker betennelser, og dermed grunnlaget for MS - ellers mye i surnede melkeprodukter og ost fra upasteurisert melk), jod (fisk og sjømat, fiskelever, rogn og melke, eggeplommer, innmat, havsalt), magnesium (kraft, lever, egg, havsalt) og selen (nyrer, lever, fisk og skalldyr), kolesterol (lever, eggeplomme, hjerne, melkefett, krås av fjærkre), mettet fett (talg, kokosolje, upasteurisert smør/melkefett), DHA (fet fisk og sjømat, fiskelever, rogn og melke, eggeplommer, innmat), glukosamin (mye i kraft), lecithin (mye i eggeplommer og lever)." Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.


 
"Også nakkevirvler som ikke er helt i naturlig stilling (subluksasjon) er en dokumentert årsak til en del tilfeller av MS, slik at en sjekk hos kiropraktor eller osteopat kan være en god ide."
Sitat: PirkePetter, 6.november 2012, kl. 22:43.


"Ubalanse i nervene i nakken som følge av muskelspenninger og gjerne delvis skiveutglidning/subluksasjon har vært dokumentert som årsaker (men ikke den eneste) til migrene og hodepine, mentale og psykiske problemer, så vel som enkelte tilfeller av MS." Sitat: PirkePetter, 19. juni 2013 kl. 18:20


"...da enhver person med ALS eller MS kan bli friske via kostholdsomlegging alene. I noen tilfeller må imidlertid også manipulasjon av nakkevirvler og nerver inkluderes i behandlingen..." Sitat: PirkePetter, 19. mars 2014 kl. 20:57.


 

Gjæret fiskeleverolje fra Green Pasture, Tidsporten.
Nyttig artikkel:

8 kommentarer:

 1. Det er jo ganske merkelig, da, at PirkePetter har klart noe som ingen andre leger eller forskere har klart, nemlig å kurere sykdommer som ikke lar seg kurere. Også med så enkle midler! Men selvfølgelig er det lett å få høy suksessrate når en stempler alle de som ikke ble kurert som at "de har gitt opp å hjelpe seg selv". All ære til alt PP og hans alter egoer har samlet aV informasjon, men hva vet vi egentlig om sannhetsgehalten i denne informasjonen? Mye virker logisk og ser greit ut, og stemmer ned ting vi tror vi vet eller håper stemmer, men han fordekker så mye av informasjonen i detaljer som er vanskelige å etterprøve eller spore. Ofte er referansene hans i beste fall tvilsomme. For all del, prøv et sunt kosthold hvis du får en kronisk sykdom, men ikke legg all tro på det. Lytt litt til legene også. Og for all del, ikke legg skylden på deg selv hvis det ikke virker, fordi du ikke var åpen nok eller ikke ville det nok.

  SvarSlett
  Svar
  1. Heldigvis er det opp til hver og en av oss å avgjøre hva som virker logisk eller tvilsomt :)

   Slett
  2. Du kan jo spørre en hvilken som helst lege de samme spørsmål som blir stilt til PP og se om de kan svare deg. Har aldri problemer med å forstå noe av det PP forklarer, i motsetning til "goddagmannøkseskaft"-svarene fra legene. De har ikke peiling på kosthold og helse, og er så spesialisert at de ikke klarer å se helheten lenger. Jeg vil påstå at mange leger er ikke annet enn indoktrinerte pillepushere som går ærend for legemiddelindustrien. Det er tvers igjennom tydelig at PP vet hva han snakker om, og han gir av seg selv igjen og igjen uten motytelser. Så hva tror du da kan være så merkelig med at PP kan klare det ingen lege kan? Det er business i kronisk sykdom, og legemiddelselskaper er milliardindustri. Blir vi friske av mat som ikke kan patenteres går de konkurs og titusenvis av arbeidsplasser går tapt. Synd for de! Kanskje de heller skulle satset på bondeyrket? Det er opp til hver enkelt hvordan man behandler sitt eget legeme og sjel. Vil du rådføre deg med legen/ psykiateren din så gjør du det. Jeg vil heller eksperimentere med min egen kropp med trygg og næringsrik mat for kropp og sjel, med råd fra PP, enn at en lege skal få eksperimentere med piller, vaksiner og dop. I beste fall hjelper det noen få, i verste fall går man mot en lang og smertefull død. - og bare så du vet det, etter 25 år traskende til lege etter lege uten resultat, er det godt å ha funnet PP. Livet mitt går sakte men sikkert framover. AnnB

   Slett
  3. For noen fine og viktige ord AnnB, takk for at du deler! :D

   Slett
  4. Jeg kurerer ikke, men bruker vitenskapelig dokumentert info fra ekte ikke-økonomistyrt vitenskap, som i motsetning til den legemiddelindustrikontrollerte legevitenskapen, for å hjelpe andre til å helbrede seg selv eller sine kjære. Og alle mine påstander er godt dokumenterte, hvorav det meste kommer fra ernæringsforskning. Hadde du i det hele tatt vært i stand til å tenke selv ville du for lengst ha utforsket forskningsreferansene selv.

   Hva gjelder din påstand om å stemple dem som av forskjellige grunner ga opp kostholdsforandringen som noe jeg eksluderer fra min suksessrate så er bare sludder. Du har ikke noe vettugt eller solid å komme med, og er bare nok en indoktrinert kverulant som føler du må forsvare idiotien du har adoptert, uten noensinne å stille spørsmålstegn ved den.

   Fordekker ja, moroklumpen. Du er bare for lat til å gidde prøve. Det finnes noe kjekt som kalles google, og med litt kløkt kan du få mange treff i medisinske og vitenskapelige databaser gjennom f.eks søk på et spesifikt næringsstoff og MS, eller på f.eks chiropractic research MS.

   Sannhetsgehalten i den kunnskapen jeg fremmer understøttes av lange lister med tilbakemeldinger fra hundrevis av mennesker som har blitt hjulpet av meg. Eller hvis barn eller andre familiemedlemmer ble hjulpet av min informasjon. I tillegg kan alt jeg påstår dokumenteres, og alt er sporbar info og forskning.

   Så kaster jeg ikke bort mer tid på tafatte kverulanter som deg

   Litt om subluksasjoner og MS som jeg ikke tror jeg har postet info om før -

   Subluksasjoner og MS -
   http://www.chiro.org/research/ABSTRACTS/Multiple_Sclerosis.shtml
   http://www.news-medical.net/news/2004/09/10/4689.aspx

   PP

   Slett
  5. Takk for tilleggsinfo PP, og skap-plassering :D

   Slett
 2. Hei anonym over der, fra en annen anonym, som du selv sier, så sier jo "leger og forskning" at MS er ukurer-bart, hvorfor skulle man da gå til legen sin og få ordentlig hjelp til å kunne bli frisk der ? Her er en dame som har klart det "umulige" som du fremhevder- Hun satt selv i rullestol på et tidspunkt.
  Kan ikke se at PP oppgir tvilsomme referanser, eller fordekker noe som helst, men boka hennes kan kjøpes på Adlibris for 2 lapper, om det er det du trenger for å slippe å føle deg "ført bak lyset av fordekkede påstander og tvilsom sannhetsgetalt" som du hevder- http://www.adlibris.com/no/bok/the-wahls-protocol-9781583335215

  SvarSlett
  Svar
  1. Sier meg veldig enig! :D
   Spennende bok! Takk for anbefaling!

   Slett